COMITÉ D'HONOR

-Ximo Puig i Ferrer. Molt Honorable president de la Generalitat Valenciana
-José E. Capilla Romá. Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de València
-Maria Vicente Mestre Escrivà. Rectora Magnífica de la Universitat de València
-Amparo Navarro Faure. Rectora Magnífica de la Universitat d'Alacant
-Santiago Grisolía Garcia. President del Consell Valencià de Cultura
-Antoni Francesc Gaspar Ramos. President de la Diputació de València
-Tudi Torró Ferrero. Membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
-Antonio Esquinas Martínez. Alcalde de Castelló de Rugat
-José Pla Barber. President de Caixa Ontinyent
-Jorge Rodríguez Gramage. Alcalde d'Ontinyent
-Vicent Gomar Moscardó. President de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida
-M. Josep Garcia i Martí. Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació Acadèmica de la Conselleria d’Educació i expresidenta de l'IEVA
-Antoni Ferrando Francés. Catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València.

 

COMITÉ CIENTÍFIC

-M. Carmen Agulló Díaz. Doctora en Filosofia i CCEE, professora titular de la UV i expresidenta de l'IEVA
-Rafael Aranda Malavés. Professor Titular de la F. Educació Física i Esport. Universitat de València
-Emili Aura Tortosa. Catedràtic de Prehistòria. Universitat de València
-Gemma Calabuig Cháfer. Tècnica en Gestió d’Investigació de l'OTRI de la Universitat de València
-Antonio Calzado Aldaría. Professor de la Facultat de Magisteri. Universitat de València
-Emili Casanova Herrero. Doctor en Filologia. Catedràtic de la Universitat de València
-Artemi Cerdà Bolinches. Catdràtic de Geografia Física. Universitat de València
-Maria Teresa Cháfer Nácher. Professora Titular de la UPV. Directora General de Política Agrària Comuna
-Francisco Javier Egea Canet. Investigador de Railway Automation. Siemens
-Carles Garcia Vitoria. Anestessiòleg i Investigador. Hospital Intermutual
-Marc Garcia Vitoria. Catedràtic de Composició del Conservatori Superior de Música de València
-Rafael Jordà Pla. Llicenciat en Història de l’Art. Coordinador de Projectes de Terra de Patrimoni
-Cristina Juan Garcia. Professora Titular de la F. de Farmàcia. Universitat de València
-Aurelio Martí Bataller. Professor d’Història Contemporània. Universitat de València
-Mario Montagud Climent. Doctor en Telecomunciacions UPV. Professor de la UV i investigador de la Fundació i2CAT
-Salvador Soler Aleixandre. Professor  Titular de Biotecnologia. Universitat Politècnica de València