Els treballs amb aquest format s'exposaran, amb la presència obligatòria d'almenys un dels autors, durant el temps determinat per a la sessió específica fixada en el programa, i quedaran exposats durant la resta de la jornada. Per a l'exposició del pòster s'ha d'utilitzar el model proposat pel congrés.

Els pòsters es lliuraran en el moment de la recollida de documentació, i serà l'organització del Congrés l'encarregada de col·locar-los en l'espai destinat específicament per a romandre exposats durant el Congrés.

L'enviament dels pòsters ha de respondre a les normes del model que trobaràs en aquest enllaç.

Hi poden participar els alumnes que cursen batxillerat i formació professional en els instituts de la comarca.

BASES QUE REGULEN LA PARTICIPACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS EN EL V CONGRÉS D’ESTUDIS DE LA VALL D’ALBAIDA.

OBJECTE

L’objecte d’aquesta proposta d’activitat és motivar la participació de l’alumnat dels instituts de la comarca en el V Congrés d’Estudis de la Vall Albaida “La Vall d’Albaida (co)marca de futur” per a afavorir el debat i l'anàlisi sobre temàtiques relacionades amb la nostra comarca.

OBJECTIUS

Aproximar l’estudiantat dels centres de secundària a l’estudi i anàlisi de diferents temàtiques relacionades amb la comarca i el seu futur.

Que els estudiants puguen detectar problemes, identificar-ne els factors i agents implicats, així com aportar-hi solucions.

Donar visibilitat al treball que es fa als centres educatius.

Establir relacions entre els centres d’educació secundària i les institucions comarcals.

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL

Fer un PÒSTER que serà exposat els dies del congrés.

El tema del PÒSTER ha de tindre relació amb la comarca o amb algun dels municipis de la Vall d'Albaida.

Els temes que s'hi poden tractar són diversos, seguint el plantejament interdisciplinari del mateix congrés, com poden ser:

  • HISTÒRIA, ART I PATRIMONI.
  • SOCIETAT
  • ECONOMIA
  • ÀMBIT CIENTÍFIC
  • ESPORT
  • LLENGUA I LITERATURA

El PÒSTER s’ha d’ajustar al model que s’adjunta i incloure:

  • TÍTOL
  • NOMS I COGNOMS DELS AUTORS/ES
  • TÍTOL NIVELL 1 -TEXT GENERAL que explique el tema que tracta i que pot anar acompanyat d’imatges.
  • TÍTOL NIVELL 2- ÚS DE GRAELLES, GRÀFICS, DIAGRAMES DE FLUX... que ajuden a explicar i comprendre la informació del pòster.

QUI S'HI POT PRESENTAR?

Pot presentar-s'hi l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de qualsevol centre d’educació secundària de la Vall d’Albaida, tant a títol individual com en grup.

Els treballs han de tindre format de pòster i ajustar-se al model que s’adjunta.

La comissió organitzadora farà la selecció dels treballs presentats per a ser exposats, i la comunicarà als centres corresponents.

La comissió per a la selecció de treballs tindrà en compte els següents criteris:

-La temàtica, la qual ha d’estar relacionada amb la comarca.

-Adequació al model  que s’adjunta.

-Plantejament, coherència i relació entre els diferents punts del PÒSTER.

La comissió s’encarregarà d’imprimir els PÒSTERS en unes dimensions de 70 x 100 cm, els quals s’exposaran durant el congrés en l’espai on es farà.

TERMINIS

El termini per a presentar els treballs és de l’1 de novembre del 2021 al 31 de gener de 2022.

S’enviarà per correu electrònic a congresieva2020@gmail.com

La data límit per a comunicar als centres l’acceptació dels treballs serà el 10 de març