T'has inscrit correctament al congrés. Revisa el correu electrònic on rebràs la confirmació